Kdo jsme...

Dětský pěvecký sbor Resonance tvoří žáci pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Třebíči. V jeho 4 odděleních pracují zpěváci ve věku od 4 do 20 let 1x – 3x týdně pod vedením sbormistryně, hlasové poradkyně a za spolupráce klavírní korepetice.

2x ročně starší zpěváci absolvují víkendová, několikrát do roka jednodenní (dle potřeby - např. před soutěží) a o hlavních prázdninách týdenní soustředění.

Za své výkony v hudební nauce, hlasově pěveckých technikách, intonaci, hudebně pěvecké průpravě, sborovém a komorním zpěvu jsou zpěváci hodnoceni pololetní a závěrečnou klasifikací. Většina z nich také navštěvuje v ZUŠ výuku hry na nástroj, sólový zpěv či taneční obor.

Pravidelně se sbory účastní všech významných koncertů ZUŠ, všechna oddělení však mají také vlastní koncertní život. Starší sbory reprezentují svůj region na tuzemských soutěžích a našich i mezinárodních festivalech.Dále viz podrobnější přehled jednotlivých oddělení.

Oficiální stránky Základní umělecké školy Třebíč: www.zus-trebic.cz© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK