Historie sboru

První zpěváci DPS Resonance začali chodit ke své vedoucí již v r. 1989, kdy ještě působila jako dirigentka přípravného sboru Sluníčko ve SBOROVÉM STUDIU CANTUS SLUNKO v Domě dětí a mládeže.

V srpnu r. 1994 zahájila svou činnost Základní umělecká škola Resonance a jeho součástí bylo i toto studio, které se po roce svého působení vrátilo zpět do DDM. Na škole vznikl nový samostaný sbor Dětský pěvecký sbor RESONANCE. Pod vedením Heleny Nechvátalové (dnes Valové) zahájil novou etapu sborového zpívání v ZUŠ Resonance.

V prvním roce měl na 25 dětí od 6 do 11 let a už v listopadu 1995 absolvoval své první veřejné vystoupení na KONCERTĚ TŘÍ GENERACÍ v Kamenném sále třebíčského zámku.

sbor_historie


V témže školní roce se mu podařilo poprvé získat ZLATÉ PÁSMO v okresní soutěži Dětských pěveckých sborů v Třebíči, čímž se natrvalo zařadil mezi přední pěvecké soubory regionu. Novou korepetitorkou tohoto sboru se stala paní učitelka Mgr. Ivana Pacalová (dnes Smolová).

Dětský pěvecký sbor RESONANCE


Několikrát ročně sbor pořádá koncerty, účastní se na akcích pořádaných Městem Třebíč (např. Vzdělávací veletrh DIDACTA, Zdravé město, Bramboriáda, Evropský svátek hudby), hostuje na koncertech dalších pěveckých souborů apod. K nejvýznamnějším akcím, kterých se sbor účastní je festival duchovní hudby"MUSICA SACRA ÜBER DIE GRENZEN", který se koná střídavě na rakouském a českém území.Také spolupracoval s DPS Církevní základní školy Maria Regina ve Vídni, kde absolvoval již několik koncertů.

Největším úspěchem v oblasti soutěžních přehlídek je zlaté pásmo z regionálního kola DPS v Brně ze 30. dubna 2002 a cena za nejlepší dirigentský výkon pro uměleckou vedoucí pí. Valovou. Dalším mezníkem ve vývoji sboru bylo zlaté pásmo v krajském kole Vysočina v dubnu 2003 s postupem do celostátní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou a následná účast na této přehlídce v červnu téhož roku. Zde mezinárodní porota ocenila kvalitu a preciznost předvedeného výkonu všech účastníků a po závěrečném společném vystoupení na náměstí věnovala cenné profesionální rady zájemcům z řad dirigentů. 12. - 14. 11. 2004 sbor vybojoval bronzové pásmo v celostátní přehlídce v Novém Jičíně. Za dva poslední roky 2005 a 2006 obsadil sbor pokaždé ZLATÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS.

Sbor začal také pořádat vlastní koncertní projekty jako např. pěvecký festival TŘEBÍČSKÉ RESONOVÁNÍ, určený především pro prezentaci regionálních pěveckých těles za účasti hostujících sborů z celé ČR. Aktivně se také podílí na tzv. „výchovných koncertech“ s názvem HRAVÉ RESONOVÁNÍ, kterých se účastní spolu s ostatními žáky ZUŠ.

Na postu klavírního doprovodu se za 11 let trvání sboru vystřídaly zejména tyto korepetitorky:
1989-1994 1995-2006 od roku 2006
marsvo
pacsmo
annkol
Marta Svobodová
Cena za nejlepší korepetici
Mgr. Ivana Pacalová-Smolová Anna Kolaříková, DiS.


Po dobu mateřské dovolené paní Smolové, zastupovali korepetici paní Eva Trandová, Jitka Zachariášová a Dipl. um. Jiřina Velebová-Hlouchová.

Přípravné sbory:


Přípravné oddělení NOTIČKA


Vzniklo ve školním roce 1995/96 jako přípravka pro koncertní, tzv. velký sbor RESONANCE.

noticka_hist


Přípravné oddělení OSMINA


Druhé přípravné oddělení pracuje od srpna 2004 (svou činnost zahájilo na prázdninovém soustředění). Jelikož věkový rozdíl mezi dětmi v NOTIČCE byl příliš velký ( rozpětí 4 – 8 let ), vznikla potřeba založení tzv. prostředního sboru, ve kterém se zpěváci od první do páté třídy ZŠ mohou lépe zdokonalovat v pěveckých technikách.

osmina_hist


Komorní sbor FERMATA


Protože soutěže dětských pěveckých sborů jsou pro děti do 16 let, vzniklo v září 2004 na přání starších a bývalých členek koncertního sboru ještě další sborové těleso: komorní sbor FERMATA.

fermata_hist


1. SAMOSTATNÝ KONCERT v Kamenném sále - 10.11.1994


První vystoupení


...a první okresní soutěž ve sborovém zpěvu


První okresní soutěž


Vánoční koncert 1995 - první zpěváčci z NOTIČKY


První vánoční koncert Notičky


První koncertní zájezd ZUŠ do brněnských základních škol v červnu 1995
Mimo sboru se na něm podílelo i klávesové a taneční oddělení.


První koncertní zájezd


Okresní soutěž DPS – 5. březen 1996 – opět PRVNÍ MÍSTO
K zisku Zlatého pásma nám vydatně pomohli také výborní hudebníci Walter Šmarda, Petr Sedlák a Vítek Petránik.


Okresní soutěž DPS 1996


První prázdninové soustředění s tanečním oddělením ARABES ve STARÉM HOBZÍ JANOV - srpen 1996


První prázdninové soustředění


První samostatný Vánoční koncert 20. prosince 1996 v kinosále Pasáž
Hudební doprovod: Helena Valová, Jitka Pisková, Prof.Václav Macák a Petr Sedlák.


První samostatný vánoční koncert


První zahraniční zájezd do Vídně – duben 1997


První zahraniční koncert Vídeň


Naše „staré“ kostýmy jsme přenechali NOTIČCE a dali jsme si ušít nové...


Nové kostýmy


... měly premiéru na Vánočním koncertě 1998 v Pasáži


Vánoční koncert 1998


V prosinci téhož roku jsme také dostali novou budovu a přestěhovali jsme se tak z nevyhovujících prostor Domu dětí do centra města. V přípravném oddělení NOTIČKA tehdy zpívalo 17 zpěváků a ve velkém „koncertním sboru“ na 33. Z paní dirigentky Nechvátalové se mezitím stala paní Valová a za klavírem vystřídala naši dosavadní korepetitorku Martu Svobodovou na krátký čas paní Eva Trandová. ŠKOLNÍ ROK 1998/1999 se tak stal významným mezníkem v existenci sboru.

Po získání STŘÍBRNÉHO PÁSMA v březnu 1998 na okresní soutěži DPS nás po absolvování několika koncertů čekalo opět prázdninové soustředění na BŘEZOVÉ s vedoucím Jardou a korepeticí Mgr. Ivany Smolové. Odstartovala tak pravidelná soutěž v ÚČESOVÉ TVORBĚ – nyní na téma “Přírodniny”.

účesová tvorba


Školní rok 1999/2000 jsme zahájili v říjnu víkendovým soustředěním na Březové a poprvé jsme uspořádali Mikulášskou merendu s diskotékou moderátora rádia Karyon Karlem Konvalinou a Vánoční koncert v Pasáži.
10. března 1999 jsme na okresní soutěži získali opět jako v loňském roce STŘÍBRNÉ PÁSMO a 22. dubna 1999 jsme vystoupili na společném koncertě s Dětským pěveckým sborem HLÁSEK ze ZŠ Benešova u nás v ZUŠ. A o prázdninách? Jako již tradičně - soustředění Březová.
Soustředění Březová
Soustředění Březová
Soustředění Březová


Školní rok 2000/2001 byl pro nás velmi úspěšný, neboť se nám podařilo 20. března 2001 získat PRVNÍ MÍSTO v okresní přehlídce a postoupit tak do regionálního kola v Brně. Zde jsme skončili ve STŘÍBRNÉM PÁSMU.
Brno
Brno


Srpen 2001 – Březová, soustředění - pravidelné zkoušky:
Soustředění Březová
Soustředění Březová


Zlaté pásmo v okresní i regionální přehlídce na jaře 2002:
Praha
Praha


nám umožnilo postoupit do regionální přehlídky v Brně, kde se nám podařilo nejen získat ZLATÉ PÁSMO, ale i cenu za Nejlepší dirigentský výkon.

Praha


V dubnu téhož roku jsme se také poprvé zúčastnili na pozvání jihlavského DPS ZVONEČEK festivalu duchovní hudby LAUDES LIBERORUM v kostele Matky Boží v Jihlavě.
Soustředění na Březové se tentokrát konalo bez účasti tanečního oddělení, ale i tak nechyběly pravidelné disciplíny:

účesová tvorba


Rok 2002/2003 byl pro nás plný “prvotin” Poprvé jsme pořádali 6. 12. 02 v Domě zahrádkářů Mikulášskou merendu společně s tanečním oddělením, poprvé jsme zpívali v Praze na Staroměstském náměstí pod VÁNOČNÍM STROMEM a poprvé se nám podařilo po úspěšném absolvování základních kol soutěžních přehlídek postoupit do CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY v Rychnově na Kněžnou.

Vánoční koncert v Praze 2002 s Petrem Bende


Bende 2002


30. květen - 1. červen 2003 Celostátní přehlídka Rychnov nad Kněžnou


Rychnov
Rychnov


Rychnov


© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK