Komorní sbor FERMATA

Fermata je komorní těleso pro pěvecky vyspělejší zpěváky z koncertního sboru. Také vzniklo na přání starších zpěvaček, které již studují střední školy a nemohou tak navštěvovat 2x týdně DPS Resonance. V současné době má 14 zpěváků a pracuje od září 2004. V jeho repertoáru lze najít náročnější skladby českých i zahraničních skladatelů a také populární písně.

Přehled plateb školného a příspěvků do Spolku:

Žáci ZUŠ Resonance, kteří navštěvují pravidelně KONCERTNÍ SBOR Resonance NEPLATÍ další školné za komorní sbor.

Členové, kteří navštěvují pouze FERMATU:

Školné měsíčně: Školné pololetně: Příspěvek do spolku:
200,- Kč 1000,- Kč 200,- Kč/pololetí


© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK