Koncertní sbor RESONANCE

Hlavní zkouška - úterý 16:20 - 17:50

Resonance v Rimini 2014

Soubor vznikl 1. září 1994 jako součást hudebního oddělení Základní umělecké školy Resonance v Třebíči. v SOUČASNOSTI PRACUJE POD ZUŠ TŘEBÍČ. Zúčastnil se několika koncertních vystoupení školy a umístil se na 1. místě v okresní přehlídce DPS. Tím byla odstartována práce s výběrovým pěveckým tělesem, které za svoji téměř desetiletou existenci úspěšně reprezentovalo svůj region v pěveckých soutěžích, našich i zahraničních festivalech. Několikrát ročně sbor pořádá koncerty, účastní se na akcích pořádaných Městem Třebíč (např. Vzdělávací veletrh DIDACTA, Zdravé město, Bramboriáda, Evropský den hudby), hostuje na koncertech dalších pěveckých souborů apod.
K nejvýznamnějším akcím, kterých se sbor účastní je festival duchovní hudby"MUSICA SACRA ÜBER DIE GRENZEN", který se koná střídavě na rakouském a českém území. V září 2014 se účastnil Mezinárodního soutěžního sborového festivalu v italském Rimini, kde získal v kategorii dětských a mládežnických sborů do 21let BRONZOVÉ PÁSMO.

Další úspěchy sboru lze najít v samostatné sekci ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ.

Sbor začal také pořádat vlastní koncertní projekty jako např. pěvecký festival TŘEBÍČSKÉ RESONOVÁNÍ, určený především pro prezentaci regionálních pěveckých těles za účasti hostujících sborů z celé ČR. Aktivně se také podílí na tzv. "výchovných koncertech" s názvem HRAVÉ RESONOVÁNÍ, kterých se účastní spolu s ostatními žáky ZUŠ. Dále se podílí se na organizaci regionální a krajské přehlídky dětských a středoškolských pěveckých sborů a charitativních koncertech.

Sbor zkouší 2x týdně, v případě potřeby před významnými akcemi až 5x (včetně sobot). Zpěváci také absolvují 1x-2x měsíčně individuální hlasovou výuku a dělenou zkoušku po hlas. skupinách. Za své výkony dostávají žáci ZUŠ Resonance vysvědčení, jehož součástí je známka ze sborového zpěvu, hudebně pěvecké přípravy a hudební nauky. Každým rokem odjíždí na soustředění, kde se zapojí a "otrkají" noví členové, kteří přichází většinou z přípravky, nebo po talentových zkouškách. Zde se utvoří základy podstatné části repertoáru pro nadcházející školní rok. Výběr skladeb závisí většinou na dirigentce, není však zvláštností, že si děti přinesou či vyberou skladbu samy. Žánrové rozpětí tohoto tělesa je velmi různorodé - od klasických a lidových písní přes spirituály a jazz a k verzím muzikálových či popových melodií. V souboru se za dobu jeho existence vystřídalo na 200 zpěváků a zpěvaček

resonance


Přehled plateb školného a příspěvků do Spolku:

Školné se platí pololetně na období září – leden a únor – červen po obdržení složenky od vyučujícího HLAVNÍHO PŘEDMĚTU hudebního oboru – tj. – kdo chodí na hudební nástroj do hlavního oboru a mamá v ŠVP sborový zpěv jako nepovinný předmět, školné za sborový zpěv již neplatí – pouze příspěvky do Spolku. Příspěvek do Spolku se platí pololetně a to do 15. září a 15. února platbou u banky Fio banka č. účtu 2201910384 / 2010 , jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte u pí. Valové) nebo převodem na tento účet. Variabilní symboly je možné najít i v sekci pro členy sborů.

Poznámka: Člen Spolku, který odzpíval v jakémkoliv oddělení 10let je od placení příspěvků ve Spolku zproštěn.Příspěvek do spolku:
250,- Kč

© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK