Přípravné oddělení OSMINA

Hudebně-pěvecká průprava a zkouška sboru - úterý 14:40 - 15:40
\Docvičovací zkoušky, individuální hlasová průprava - úterý 15:40 - 16:15


žáci ví vždy týden dopředu, koho se to bude týkat

Přípravné oddělení Osmina vzniklo v září 2004 jako přípravka pro koncertní, tzv. velký sbor Resonance. Dnes jej navštěvuje kolem 20 dětí ve věku od 1. do 5. třídy, které po talentových zkouškách pracují 1x týdně 45 min a absolvují také 20 min. individuální hlasovou výuku. Po dosažení určitého věku a zkvalitnění hlasových dispozic, jsou děti dle zvážení dirigentky zařazeny do koncertního sboru. V březnu 2005 se sbor poprvé zúčastnil regionální soutěžní přehlídky DPS, kde získal ZLATÉ PÁSMO s postupem. V krajské přehlídce vybojoval pásmo stříbrné. Od března 2006 získala Osmina vždy ZLATÉ PÁSMO nebo STŘÍBRNÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS a 2x se jí podařilo postoupit do přehlídky Celostátní. Také se od r. 2012 účastní Celostátní přehlídky ZAHRADA PÍSNÍ PRAHA, kde prozatím obsazuje příčku stříbrnou.

Repertoár sboru tvoří především díla předních českých autorů, např. P. Eben. E. Hradecký, M. Rajchl apod. Děti z tohoto sboru se také účastní všech aktivit ZUŠ, většiny koncertů DPS Resonance a prázdninových soustředění.

osmina


Přehled plateb školného a příspěvků do Spolku:

Školné se platí pololetně na období září – leden a únor – červen po obdržení složenky od vyučujícího HLAVNÍHO PŘEDMĚTU hudebního oboru – tj. – kdo chodí na hudební nástroj do hlavního oboru a má v ŠVP sborový zpěv jako nepovinný předmět, školné za sborový zpěv již neplatí – pouze příspěvky do Spolku. Příspěvek do spolku se platí pololetně a to do 15. září a 15. února platbou u banky Fio Banka (č. účtu 2201910384 / 2010) , jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte u pí. Valové) nebo převodem na tento účet. Variabilní symboly je možné najít i v sekci pro členy sborů.Příspěvek do spolku:
300,- Kč/pololetí

© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK