Hlavní menu
Aktuálně
23.04.2019:
OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek 25. 4. ODPADÁ velký sbor Resonance (Krajská soutěž EKN v Chotěboři) , ale půjdou na Generálku Děti dětem Malý sál ve Fóru 15:30- 16:30.

15.04.2019:
Zrušení úterní výuky
Na četné dotazy a žádost rusím v úterý 30. 4. (Pálení čarodějnic) zkoušku Osminy a Resonance - nahrazeno koncertem Děti dětem a zkouškami na něj.

09.04.2019:
OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek 25. 4. ODPADÁ sbor z důvodu Krajského kola ve hře na EKN v Chotěboři. Generálka na Děti dětem však platí!!!
Facebook Resonance

Přípravné oddělení OSMINA

Hudebně-pěvecká průprava a zkouška sboru - úterý 14:40 - 15:40
Hudebně pěvecká průprava - úterý 15:40 - 16:15


Přípravné oddělení Osmina vzniklo v září 2004 jako přípravka pro koncertní, tzv. velký sbor Resonance. Dnes jej navštěvuje kolem 25 dětí ve věku od 1. do 5. třídy, které po talentových zkouškách pracují 1x týdně 45 min a absolvují také 20 min. individuální hlasovou výuku. Po dosažení určitého věku a zkvalitnění hlasových dispozic, jsou děti dle zvážení dirigentky zařazeny do koncertního sboru. V březnu 2005 se sbor poprvé zúčastnil regionální soutěžní přehlídky DPS, kde získal ZLATÉ PÁSMO s postupem. V krajské přehlídce vybojoval pásmo stříbrné. Od března 2006 získala Osmina vždy ZLATÉ PÁSMO nebo STŘÍBRNÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS a 2x se jí podařilo postoupit do přehlídky Celostátní. Také se od r. 2012 účastní Celostátní přehlídky ZAHRADA PÍSNÍ PRAHA, kde prozatím obsazuje příčku stříbrnou.

Repertoár sboru tvoří především díla předních českých autorů, např. P. Eben. E. Hradecký, M. Rajchl apod. Děti z tohoto sboru se také účastní všech aktivit ZUŠ, většiny koncertů DPS Resonance a prázdninových soustředění.

osmina


Přehled plateb školného a příspěvků do Spolku:

Školné se platí pololetně na období září – leden a únor – červen po obdržení složenky od vyučujícího HLAVNÍHO PŘEDMĚTU hudebního oboru – tj. – kdo chodí na hudební nástroj do hlavního oboru a má v ŠVP sborový zpěv jako nepovinný předmět, školné za sborový zpěv již neplatí – pouze příspěvky do Spolku. Příspěvek do spolku se platí pololetně a to do 15. září a 15. února platbou u banky Waldviertel Sparkasse (č. účtu 1500007991/7940, jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte u pí. Valové) nebo převodem na tento účet. Variabilní symboly je možné najít i v sekci pro členy sborů.

Školné měsíčně: Školné pololetně: Příspěvek do spolku:
250,- Kč 1250,- Kč 300,- Kč/pololetí


© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK